نام و نام خانوادگي : لادن اسلاميان
رتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : دانشكده دندانپزشكي ،ارتودنسی
پست الکترونیک : leslamian@gmail.com
l-eslamian@dent.sbmu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات داخلي ‏

ردیف عنوان پدید آورنده عنوان نشریه دوره و شماره سال صفحه ملاحظات
1 داروها و زنان شيرده و باردار( قسمت اول) لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 8 1366 5-11 پاییز
2 داروها و زنان شيرده و باردار( قسمت دوم) لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 9 1367 5-11 پاييز
3 بررسي اندازه دندانهاي رويش نيافته از روي اندازة دندانهاي دائمي رويش يافته لادن اسلاميان ؛ناصر ولايي ؛معصومه سليمي ؛ نهال سعادت مجله پژوهش در پزشكي 18(3) 1373 1-14 مهر
4 بررسي اپيدميولوژي بلع نادرست در دانش‌آموزان 12-10 ساله مدارس تهران سال 72-71 لادن اسلاميان ؛غلام حسین بهزادي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 22 1374 5-10
5 بررسي رابطه ناهنجاريهاي اكلوژني با بيماريهاي پريودنتال در دانش آموزان ۱۴تا۱۸ساله تهراني لادن اسلاميان ،مجتبي سيدين ،سپيده پيروز نيا ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 26 1375 5-13
6 مروري بر عادت مكيدن انگشت، عوارض و روشهاي درماني آن لادن اسلاميان مجله بيماريهاي كودكان ايران (4) 1376 245-256 اسفند
7 رابطه هيپرتروفي لوزه‌ها با ناهنجاريهاي فكي دنداني لادن اسلاميان؛فوزيه رضايي پژوهنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی 11 1377 55-60 زمستان
8 بررسي همبستگي بين طول لب پايين و تمايل دندانهاي قدامي بالا و پايين در بيمارانcl ii. div 1,2 لادن اسلاميان ،پرديس پورروستا مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 16(2) 1377 180-184 پاييز
9 ارزيابي رشد عمودي منديبل از روي راديوگرافي توسط ارتوپنتو مو گرام ‏لادن اسلاميان ،فرشيد عابدي ،مهدي تقي زاده مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۱۶(3) 1377 259-261 زمستان ش 35
10 اپيدميولوژي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي لادن اسلاميان ،فاطمه عليزاده آقا ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ‏۱۹ (۱ ) 1380 25-31
11 بررسي همبستگي ميان Crowding دندانهاي قدامي فك پايين و ايندكسJarabak ‏لادن اسلاميان ،مريم عرب زاده كاشاني ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۲۰ (1) 1381 14-19 ويژه نامه ارتودنسي
12 استفاده از پيچ در دستگاه فانكشنال در جهت قدامي خلفي براي تصحيح Cl II Div I اسكلتال عبد الرحمان شوكت بخش ،لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۲۰ (1) ۱۳۸۱ ۶۲-۵۳ ويژه نامه ارتودنسي
13 مقايسه فعاليت الكترومايوگرايك عضلات تمپورال قدامي ،ماستر،مدور دهاني و چانه اي ،بين مال اكلوژن Class II Div II و نرمال اكلوژن در بالغين ايراني مسعود سيفي ،پورنگ جهانشاهي ،لادن اسلاميان ،مرتضي اردوبازاري ،سيد محمد فيروز آبادي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۲۰ (1) ۱۳۸۱ ۵۲-۴۳ ويژه نامه ارتودنسي
14 بررسي حركات زبان در تكلم و رابطه آن باTongue thrusting لادن اسلاميان ،امير پيمان ليلازپور مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 20 (4) ۱۳۸۱ ۵۵۷-۵۴۸ ويژه مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي كشور
15 تأثير خارج نمودن دندانهاي پري مولر بر روي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 33 (15) 1381 3-
16 مقايسه كاربرد دو روش درماني فانكشنال و كلاس ‏II‏ الاستيک در بيماران كلاس ‏II‏ اسكلتال لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 15 (1) 1381 30-37
17 بررسي راديوگرافيك عمق فضاهاي هوايي فوقاني در انواع نا هنجاريهاي اسكلتال قدامي ،خلفي وعمودي مسعود ورشوساز،لادن اسلاميان ،نازنين بصيري ،محمد امين توكلي ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 21 (2) ۱۳۸۲ ۲۹۷-۲۹۰
18 بررسي روشهاي مختلف Debonding بر ابعاد براكتهاي ارتودنسي لادن اسلاميان ،بهنام اسلامي ،پژمان هادي صادق مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 21 (4) ۱۳۸۲ ۶۳۳-۶۲۲ ويژه مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي كشور
19 بررسي تأثير Serial extraction به تنهايي برروي crowding لادن اسلاميان ، الهه طهماسبي مجله علمي انجمن دندانپزشكان كودكان ايران 2)1 1383 11-18
20 بررسي شيوع اختلالات اندازه دندانها بر حسب آناليز بولتون در مال اكلوژنهاي بعد ساجيتال لادن اسلاميان ،حنانه قديريان ،مسعود سيفي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 22 (4) ۱۳۸۳ ۵۵۶-۵۴۷
21 بررسي انطباق زاويه Y-axis با كتب مرجع و اندازه بولتون آن در افراد۳۰- ۱۵ سال در سالهاي ۷۸-۱۳۷۴ لادن اسلاميان ،روزبه وثوقي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 23 (4) ۱۳۸۴ ۵۴۷-۵۴۱ زمستان
22 بررسی اثر استریلیزاسیون خشک و مرطوب بر سلیش لیگاچرکاترهای ارتودنتیک لادن اسلاميان ؛ بهنام اسلامی ؛ مرضیه لطفعلیان مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 19(2) 1385 63-70 تابستان
23 بررسي رابطه Extraction پرمولر اول با تغيير زاويه دندان مولر سوم در درمان‌هاي ارتودنسي لادن اسلاميان ، مرضيه ابراهيمي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 25(2) 1386 135-143 تابستان
24 كاربرد مدل‌هاي پيوندي براي تعيين ميزان توافق داده‌هاي ترتيبي در بررسي عملكرد انترن‌هاي دندانپزشكي در تشخيص نياز به درمان ارتودنسي عليرضا اكبرزاده باغبان، محمدرضا صفوي، مهتاب نوري، لادن اسلاميان، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم‌نژاد، سقراط فقيه‌زاده مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 19 (3) 1386 54-59 پاييز
25 مقايسه وضعيت دندان‌هاي مولر فك بالا در كاربرد Cervical Headgear و دستگاه Pendulum (مطالعة Finite Element) لادن اسلاميان ، الهيار گرامي ، كاظم دالايي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 26(3) 1387 225-232 پاييز
26 مقايسه تغييرات زاويه مولر سوم منديبل در درمان‌های ارتودنسی با و يا بدون کشيدن پرمولر اول يا دوم سوده طهماسبی ، لادن اسلاميان ، مسعود سيفی ، محمدعباس عبدالصمدی ، شيده اسلامی يامچی مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 31 (1) 1392 15 - 21 بهار
27 بررسي راديوگرافيك عمق فضاهاي هوايي فوقاني در انواع ناهنجاريهاي اسكتال قدامي – خلفي و عمودي لادن اسلاميان، محمد رضا بديعي ، سارا يوسفی نيا ، محمد جواد خرازي فرد مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 26(1) 1393 23 - 28 بهار
28 مقايسه اثر آدامس کتوپروفن و آدامس بنزو کائين در کاهش دردهای ارتودنسی لادن اسلاميان، سارا يوسفی نيا ، نازيلا عاملی مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 26(3) 1393 169 - 157 پاييز

مقالات ارائه شده به زبان انگلیسی در مجلات داخلی

ردیف عنوان نویسندگان عنوان نشریه دوره و شماره سال صفحه ملاحظات
1 Comparison of shear bond strength of no-mix and two paste adhesives on rebonded brackets Eslamian L, Riazdavoody P, Moussavi N, Shahriari VM Beheshti University Dental J 22 1383 17-20 (Special Issue) 2005
2 Assessment of Orthodontic patient’expectations before Orthodontic treatment: Part I Eslamian L , Alavi K , Mehdizadeh S Iranian Journal of Orthodontics Vol: 3 No: 3,4 2008 100-108 Fall , Winter
3 Assessment of Orthodontic patient’expectations before Orthodontic treatment referred to shahid beheshti Orthodontic department and private office , 2006 : Part II Eslamian L , Alavi K , Mehdizadeh S Iranian Journal of Orthodontics Vol: 4 No: 1,2 2009 10-17 SPRING , SUMMER
4 Assessment of IOTN in patients undertreatment in 4 tahran dental schools and 2 private offices , 2004- 2006 Eslamian L , shams N , shams B Iranian Journal of Orthodontics Vol: 4 No: 3,4 2009 80-86 Fall , Winte
5 Assessment of hearing disorders in a cleft palate population Eslamian L , Youssefinia S , Mohseni S Iranian Journal of Orthodontics Vol: 5 No: 3,4 2010 85 - 92
6 Efficacy of Glass Ionomer Cements for Prevention of White Spot Lesions During Orthodontic Banding: A Randomized Clinical Trial Masoud Fallahinejad Ghajari , Ladan Eslamian , Azam Naji Rad , Seyyedeh Pouya Morovati Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences Vol. 12,No. 12 2015 913- 920 December - pubmed

مقالات ارائه شده در مجلات خارجی

ردیف عنوان نویسندگان عنوان نشریه دوره و شماره سال صفحه ملاحظات
1 Tongue to palate contact during speech in subjects with and without a tongue thrust Eslamian L، Leilzpour A P Eur J Orthod 28(5) 2006 475-479 Oct- pubmed
2 A cephalometric study on craniofacial morphology of Iranian children with beta-thalassemia major Amini F, Jafari A , Eslamian L، Sharifzadeh S ORTHODONTICS & CRANIOFACIAL RESEARCH 10(1) 2007 36-44 FEB- pubmed
3 Orthodontic treatment need in 14 – 16 year – old Tehran high school students Safavi SM, Sefidroodi AR , Nouri M, Eslamian L , Kheirieh S , Akbarzadeh AR Aust Orthod J Vol: 25 NO:1 2009 8-11 May
4 Should silane coupling agents be used when bonding brackets to composite restorations? An in vitro study Eslamian L , Ghassemi A , Amini F, Jafari AR , Afrand M Eur J Orthod 31(3) 2009 266-270 Jun- pubmed
5 The lower incisors as a predictor for the size of unerupted canine and premolars in the Iranian eth nicity Emami Meibodi SH , Fatahi Meybodi AR , Rahebi SH, Eslamian L Orthodontic Waves Vol: 68 NO: 3 2009 112-115 September
6 Orthopedic effects of splint high-pull headgear—A cephalometric appraisal Amini F , Jafari AR , Borzabadi Farahani A , Eslamian L Orthodontic Waves Vol: 69 NO: 3 2010 92-101 September
7 Corrigendum to “The lower incisors as a predictor for the size of unerupted canine and premolars in the Iranian ethnicity” Emami Meibodi SH , Fatahi Meybodi S AR , Rahebi SH , Eslamian L Orthodontic Waves Orthodontic Waves 2011 43 March
8 The effects of various surface treatments on the shear bond strengths of stainless steel brackets to artificially-aged composite restorations Eslamian L; Borzabadi-Farahani, A ; Mousavi, N Ghasemi, A Aust Orthod J Vol: 27 NO:1 2011 28-32 May – isi- pubmed
9 A comparative study of shear bond strength between metal and ceramic brackets and artificially aged composite restorations using different surface treatments Eslamian L, Borzabadi-Farahani A, Mosavia N, Ghasemi A Eur J Orthod 34(5) 2012 610 - 617 OCT- pubmed
10 The analgesic effect of benzocaine mucoadhesive patches on orthodontic pain caused by elastomeric separators, a preliminary study. Eslamian L, Borzabadi-Farahani A, Badiee MR, Hassanzadeh-Azhiri A, Lynch E, Mortazavi A Acta Odontol Scand 71(5) 2013 1168- 1173 Sep -pubmed
11 The effect of 810-nm low-level laser therapy on pain caused by orthodontic elastomeric separators. Eslamian L, Borzabadi-Farahani A, Hassanzadeh-Azhiri A, Badiee MR, Fekrazad R Lasers Med Sci 29(2) 2014 559-64 Mar-pubmed
12 Effect of multiple debonding sequences on shear bond strength of new stainless steel brackets Eslamian, Ladan, Borzabadi-Farahani, Ali, Tavakol, Pegah, Tavakol, Ali, Amini, Nazila , Lynch, Edward Journal of Orthodontic Science 4(2) 2015 37 - 41 Apr-Jun
13 The effect of benzocaine and ketoprofen gels on pain during fixed orthodontic appliance treatment: a randomised, double-blind, crossover trial Ladan Eslamian, Ali Borzabadi-Farahani, Hadi Gholami Australian Orthodontic Journal 32(1) 2016 64 - 72 May- ISI
14 Effect of 5% benzocaine gel on relieving pain caused by fixed orthodontic appliance activation. A double‐blind randomized controlled trial Eslamian L , Gholami H , Mortazavi SA , Soheilifar S Orthod Craniofac Res. 19(4) 2016 190- 197 pubmed
15 New technique for midpalatal osteotomy in surgically-assisted rapid palatal expansion H. Behnia,M. Esmaeelinejad ,L. Eslamian,S.R. Motamedian Br J Oral Maxillofac Surg 55(5) 2017 556- 557 ISI
16 The Analgesic Efficacy of 5% Naproxen Gel for Pain Associated with Orthodontic Separator Placement: A Randomized Double-Blind Controlled Trial. Eslamian L, Kianipour A, Mortazavi SAR Anesth Pain Med 7(2) 2017 e42708 ISI
17 An Objective Assessment of Orthognathic Surgery Patients Ladan Eslamian, Ali Borzabadi-Farahani, Badiee MR, Le BT The Journal of craniofacial surgery 30(8) 2017 2479-2482 ISI
18 The effect of naproxen patches on relieving orthodontic pain by evaluation of VAS and il-1β inflammatory factor: A split-mouth study Eslamian L, Torshabi M , Motamedian S.R , Hemmati Y. B , Mortazavi S.A Dental Press Journal of Orthodontics 24(6) 2019 27.e1-27.e7 Scopus
19 Lateral cephalometric measurements of Iranians with surgically repaired unilateral cleft lips and palates Eslamian L, Latifi F , Hejazi M , Aslani F , Rakhshan V International Orthodontics 17(2) 2019 304-311 ISI

مقالات ارائه شده در كنگره‌هاي داخلي

ردیف موضوع ارائه دهندگان عنوان و محل کنگره سال ملاحظات
1 استفاده از پيچ در دستگاه فانكشنال لادن اسلاميان ؛عبد الرحمان شوكت بخش كنگره انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1371 فروردين
2 اجزاي دستگاه متحرك ارتودنسي لادن اسلاميان كنگره سالانه پروتز دنداني- تهران 1373 تیر
3 بررسي رابطه ناهنجاريهاي اكلوژني با بيماريهاي پريودنتال لادن اسلاميان؛سپیده پيروزنيا ؛مجتبی سيدين سی و ششمين كنگره علمي سالانه و سومين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1375 فروردين
4 درمان ارتودنسي بالغين لادن اسلاميان سی و هفتمين كنگره علمي سالانه و چهارمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1376 26 – 29 فروردين
5 بررسي جهت رشد منديبل از روي كليشه هاي ارتوپنتوموگرام و سفالوگرام لترال لادن اسلاميان ، فرشيد عابدي ، مهدي تقي زاده سی و هشتمين كنگره علمي سالانه و پنجمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1377 25- 28 فروردين
6 بررسي رابطه هيپرتروفي لوزه با‌ ناهنجاريهاي دنداني فكي لادن اسلاميان؛ فوزيه رضايي سی و هشتمين كنگره علمي سالانه و پنجمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1377 25 – 28 فروردين
7 درمان مشكلات غيراسكلتال در سنين قبل از بلوغ لادن اسلاميان سی و نهمين كنگره علمي سالانه و ششمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1378 فروردين
8 بررسي تأثير خارج كردن دندانهاي پر مولر بر روي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي لادن اسلاميان چهلمين كنگره علمي سالانه و هفتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1379 23 – 26 فروردين
9 بررسي نيازهاي درمانهاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 11 ساله بندر انزلي در سال 1378 لادن اسلاميان ؛ محمدرضا جمالپور چهلمين كنگره علمي سالانه و هفتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1379 23 – 26 فروردين
10 حركات زبان در تكلم و رابطه آن با ‏Tongue thrusting لادن اسلاميان ؛ امير پيمان ليلازپور چهل ویکمين كنگره علمي سالانه و هشتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1380 28 – 31 فروردين
11 مقايسه درمان فانكشنال با دستگاه اج‌وايز همراه با ‏Cl II‏ الاستيك در درمان بيماران ‏Cl II لادن اسلاميان چهل ویکمين كنگره علمي سالانه و هشتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1380 28 – 31 فروردين
12 مقايسة دستگاههاي فانكشنال و هدگير ‏high pull‏ در درمان بيماران ‏cl II Div 1‎‏ با تمايل رشد عمودي لادن اسلاميان چهل ودومين كنگره علمي سالانه و نهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1381 27 – 30 فروردين
13 برسي همبستگي بين طول لب پايين و تمايل دندانهاي قدامي بالا و پايين در بيماران CL II-Div 1,2 لادن اسلاميان ، پرديس پور روستا اولين همايش علمي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران-تهران 1381 27-29 شهريور پوستر
14 Expansion‏ در مقابل خارج نمودن دندانها در درمانهاي ارتودنسي لادن اسلاميان چهل وسومين كنگره علمي سالانه و دهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1382 26 – 29 فروردين
15 بررسي اثر روشهاي متفاوت ‏debonding‏ بر ابعاد براكتهاي ارتودنسي لادن اسلاميان ؛بهنام آلامي ؛ پژمان هادي صادق دومين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيستهاي ايران-مشهد 1382 مرداد
16 درمانهاي ارتودنسي و ‏Relapse لادن اسلاميان چهل وچهارمين كنگره علمي سالانه و یازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1383 25 – 28 فروردين
17 بررسي اثر دستگاه Bionator بر روي گروههاي متفاوت رشد عمودي منديبل لادن اسلاميان ؛بهار شمس سومين كنگره بين‌المللي انجمن ارتودنتيستهاي ايران- اصفهان 1383 27 – 29 آبان
18 حركات تك دنداني و درمانهاي كوتاه مدت ارتودنسي كه توسط دندانپزشك قابل انجام است لادن اسلاميان چهل و پنجمين كنگره علمي سالانه و دوازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1384 21-24 تير
19 دندانهاي مولر سوم در درمان ارتودنسي لادن اسلاميان پنجمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1385 24-26 آبان
20 ارزيابي سفالومتريك بيماران با شكاف كام ولب لادن اسلاميان ، سيد حسين اطيابي ، شيما گل محمدي نهمين كنگره دانشجويان دندانپزشكي سراسر كشور 1386 26 – 28 ارديبهشت پوستر
21 چگونگي طراحي ، ساخت و تنظيم دستگاه متحرك ارتودونتيك براي جلوگيري از حركات ناخواسته دندانها لادن اسلاميان چهل و هفتمين كنگره علمي سالانه و چهاردهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشكي ايران 1386 22-25 خرداد ماه
22 بررسي ميزان نياز به درمان هاي ارتودنسي ر بيماران تحت درمان ارتودنسي لادن اسلاميان ، نسيم شمس ششمين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران- تهران – تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي 1386 10- 12 بهمن
23 ارزيابي ميزان انتظارات از درمان ارتودنسي لادن اسلاميان ، ساناز مهدي زاده ، كاوه علوي ششمين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران- تهران – تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي 1386 10- 12 بهمن
24 مقايسه وضعيت دندانهاي مولر فك بالا در كاربرد Cervical headgear و دستگاه Pendulum (مطالعه finite Element ) لادن اسلاميان ، الهيار گرامي ، كاظم دالايي ششمين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران- تهران – تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي 1386 10- 12 بهمن
25 SHOULD SILANE BONDING AGENTS BE USED WHEN BONDING BRACKETS TO COMPOSITE RESTORATIONS? "AN IN VITRO STUDY" L. ESLAMIAN, A. GHASSEMI, M. AFRAND سومين همايش ساليانه شاخه ايراني انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي - تهران 1387 5-6 ديماه
26 The importance of early diagnosis of retruded maxilla in skeletal classIII patients for directing the patient form surgical to nonsurgical ESLAMIAN L , Najiad Z پنجمين كنگره بين المللي انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران 1387 11-13 بهمن
27 Is the bond strength brtween the brackets and composite fillings more in porcelain brackets?(An in Vitro Study) L. ESLAMIAN, Amini N, Ghasemi A, Mousavi N هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
28 The Effect of benzocaine and ketoprofen gels on post fixed orthodontic pain L. ESLAMIAN, Azami N, Gholami H هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
29 Pendulum appliance efficiency in severe crowding with canine impaction probability (A case report) L. ESLAMIAN, Hasanzadeh Azhiri A هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
30 How to upright posterior teeth in an adult patient ? (A case report) L. ESLAMIAN, Amini N هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
31 The effect of repeated bondings on shear bond strength of orthodontic brackets A. Tavakol, P. Tavakol, L. Eslamian چهارمين همايش ساليانه شاخه ايراني انجمن تحقيقات دندانپزشكي تهران 1388 9-10 ديماه
32 اهميت تشخيص ميزان عقب رفتگي فك بالا در درمان زود هنگام Class III اسكلتال براي هدايت بيمار surgical به nonsurgical لادن اسلاميان ، ابوالفضل قرباني ، زهرا ناجي راد پنجاهمين كنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشكي ايران ؛ تهران 1389 21 – 24 ارديبهشت ماه
33 Complicated orthodontic treatments لادن اسلاميان هشتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1389 29- 31 ارديبهشت
34 Treatment of CL III malocclusion by face mask لادن اسلاميان هشتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1389 29- 31 ارديبهشت
35 Hearing disorders in cleft palate individuals لادن اسلاميان ، سوده محسني ، اصغر مكارم هشتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1389 29- 31 ارديبهشت
36 DIAGNOSTIC ABILITY OF ANB AND WITS APPRAISAL FOR SKELETAL CLASS II Eslamian L, Nokhbe Za’eem M, Kheirieh P,Najafi B پنجمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1389 9-10 ديماه
37 ارزيابي سفالومتري بيماران مبتلا به شكاف لب و كام يكطرفه ترميمي شده لادن اسلاميان نهمین همايش بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – مشهد – هتل پرديسان 1390 28- 30 ارديبهشت
38 Cephalometric Evaluation of RPE with Facemask Therapy on Maxillary Protraction BADIEE M, NOROZI N, ESLAMIAN L, YOUSEFINIA S ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
39 Maxillary Dental Features in an Iranian Cleft Lip/Palate Population ESLAMIAN L, YOUSSEFINIA S, GHAREBASH E, BADIEE M ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
40 Comparison of the Efficacy of Ketoprofen Variants on Orthodontic Pain MOHAMMADI SHAYAN A, ESLAMIAN L, DEHGHANI F ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
41 How Much is Pendulum Appliance Successful For Upper Molar’s Distalization MOHEBI S, ESLAMIAN L ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
42 WHY fixed Orthodontic retainers? ESLAMIAN L , Yoosefinia S ششمين كنگره انجمن دندانپزشكان عمومي ايران – هتل المپيك - تهران 1390 20-23 ديماه
43 The effect of angulation and overlap of impacted canines on treatment success Ladan Eslamian , Sara Yoosefinia , Sahar Saeedi دهمين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي ايران - تهران 1391 3 - آبان
44 A Comparative Study of Shear Bond Strength Between Metal and Ceramic Brackets and Artificially Aged Composite Restorations Using Different surface Treatments - Part1 Ladan Eslamian, Nasim Mousavi, Roya Hamedi يازدهمين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي ايران - شيراز 1392 24- 26 مهر ماه
45 مقایسه ی قدرت باند براکت های ارتودنسی سرامیکی و استنلس استیل بر روی ترمیم های کامپوزیتی با سه روش آماده سازی سطحی ‎ لادن اسلامیان، نسیم موسوی، رویا حامدی يازدهمين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي ايران - شيراز 1392 24- 26 مهر ماه
46 درمان و ارجاعات اورژانش ارتودنتیک توسط دندانپزشکان لادن اسلامیان هفتمین کنگره واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1396 29 – 31 شهریور
47 چگونه بیمار در حال رشد CL IIIرا باید برای درمان ارتوپدی و ارتودنسی انتخاب کرد؟ لادن اسلامیان کنگره انجمن دندانپزشکی ایران اکسیدا 59 1398 31-28فروردین