نام و نام خانوادگي : لادن اسلاميان
رتبه علمي : استاد
گروه آموزشی : دانشكده دندانپزشكي ،ارتودنسی
پست الکترونیک : leslamian@gmail.com
l-eslamian@dent.sbmu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات داخلي ‏

ردیف عنوان پدید آورنده عنوان نشریه دوره و شماره سال صفحه ملاحظات
1 داروها و زنان شيرده و باردار( قسمت اول) لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 8 1366 5-11 پاییز
2 داروها و زنان شيرده و باردار( قسمت دوم) لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 9 1367 5-11 پاييز
3 بررسي اندازه دندانهاي رويش نيافته از روي اندازة دندانهاي دائمي رويش يافته لادن اسلاميان ؛ناصر ولايي ؛معصومه سليمي ؛ نهال سعادت مجله پژوهش در پزشكي 18(3) 1373 1-14 مهر
4 بررسي اپيدميولوژي بلع نادرست در دانش‌آموزان 12-10 ساله مدارس تهران سال 72-71 لادن اسلاميان ؛غلام حسین بهزادي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 22 1374 5-10
5 بررسي رابطه ناهنجاريهاي اكلوژني با بيماريهاي پريودنتال در دانش آموزان ۱۴تا۱۸ساله تهراني لادن اسلاميان ،مجتبي سيدين ،سپيده پيروز نيا ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 26 1375 5-13
6 مروري بر عادت مكيدن انگشت، عوارض و روشهاي درماني آن لادن اسلاميان مجله بيماريهاي كودكان ايران (4) 1376 245-256 اسفند
7 رابطه هيپرتروفي لوزه‌ها با ناهنجاريهاي فكي دنداني لادن اسلاميان؛فوزيه رضايي پژوهنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی 11 1377 55-60 زمستان
8 بررسي همبستگي بين طول لب پايين و تمايل دندانهاي قدامي بالا و پايين در بيمارانcl ii. div 1,2 لادن اسلاميان ،پرديس پورروستا مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 16(2) 1377 180-184 پاييز
9 ارزيابي رشد عمودي منديبل از روي راديوگرافي توسط ارتوپنتو مو گرام ‏لادن اسلاميان ،فرشيد عابدي ،مهدي تقي زاده مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۱۶(3) 1377 259-261 زمستان ش 35
10 اپيدميولوژي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي دانشجويان دانشكده دندانپزشكي لادن اسلاميان ،فاطمه عليزاده آقا ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ‏۱۹ (۱ ) 1380 25-31
11 بررسي همبستگي ميان Crowding دندانهاي قدامي فك پايين و ايندكسJarabak ‏لادن اسلاميان ،مريم عرب زاده كاشاني ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۲۰ (1) 1381 14-19 ويژه نامه ارتودنسي
12 استفاده از پيچ در دستگاه فانكشنال در جهت قدامي خلفي براي تصحيح Cl II Div I اسكلتال عبد الرحمان شوكت بخش ،لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۲۰ (1) ۱۳۸۱ ۶۲-۵۳ ويژه نامه ارتودنسي
13 مقايسه فعاليت الكترومايوگرايك عضلات تمپورال قدامي ،ماستر،مدور دهاني و چانه اي ،بين مال اكلوژن Class II Div II و نرمال اكلوژن در بالغين ايراني مسعود سيفي ،پورنگ جهانشاهي ،لادن اسلاميان ،مرتضي اردوبازاري ،سيد محمد فيروز آبادي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ۲۰ (1) ۱۳۸۱ ۵۲-۴۳ ويژه نامه ارتودنسي
14 بررسي حركات زبان در تكلم و رابطه آن باTongue thrusting لادن اسلاميان ،امير پيمان ليلازپور مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 20 (4) ۱۳۸۱ ۵۵۷-۵۴۸ ويژه مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي كشور
15 تأثير خارج نمودن دندانهاي پري مولر بر روي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 33 (15) 1381 3-
16 مقايسه كاربرد دو روش درماني فانكشنال و كلاس ‏II‏ الاستيک در بيماران كلاس ‏II‏ اسكلتال لادن اسلاميان مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 15 (1) 1381 30-37
17 بررسي راديوگرافيك عمق فضاهاي هوايي فوقاني در انواع نا هنجاريهاي اسكلتال قدامي ،خلفي وعمودي مسعود ورشوساز،لادن اسلاميان ،نازنين بصيري ،محمد امين توكلي ‏مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 21 (2) ۱۳۸۲ ۲۹۷-۲۹۰
18 بررسي روشهاي مختلف Debonding بر ابعاد براكتهاي ارتودنسي لادن اسلاميان ،بهنام اسلامي ،پژمان هادي صادق مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 21 (4) ۱۳۸۲ ۶۳۳-۶۲۲ ويژه مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي كشور
19 بررسي تأثير Serial extraction به تنهايي برروي crowding لادن اسلاميان ، الهه طهماسبي مجله علمي انجمن دندانپزشكان كودكان ايران 2)1 1383 11-18
20 بررسي شيوع اختلالات اندازه دندانها بر حسب آناليز بولتون در مال اكلوژنهاي بعد ساجيتال لادن اسلاميان ،حنانه قديريان ،مسعود سيفي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 22 (4) ۱۳۸۳ ۵۵۶-۵۴۷
21 بررسي انطباق زاويه Y-axis با كتب مرجع و اندازه بولتون آن در افراد۳۰- ۱۵ سال در سالهاي ۷۸-۱۳۷۴ لادن اسلاميان ،روزبه وثوقي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 23 (4) ۱۳۸۴ ۵۴۷-۵۴۱ زمستان
22 بررسی اثر استریلیزاسیون خشک و مرطوب بر سلیش لیگاچرکاترهای ارتودنتیک لادن اسلاميان ؛ بهنام اسلامی ؛ مرضیه لطفعلیان مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران 19(2) 1385 63-70 تابستان
23 بررسي رابطه Extraction پرمولر اول با تغيير زاويه دندان مولر سوم در درمان‌هاي ارتودنسي لادن اسلاميان ، مرضيه ابراهيمي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 25(2) 1386 135-143 تابستان
24 كاربرد مدل‌هاي پيوندي براي تعيين ميزان توافق داده‌هاي ترتيبي در بررسي عملكرد انترن‌هاي دندانپزشكي در تشخيص نياز به درمان ارتودنسي عليرضا اكبرزاده باغبان، محمدرضا صفوي، مهتاب نوري، لادن اسلاميان، غلامرضا بابايي، انوشيروان كاظم‌نژاد، سقراط فقيه‌زاده مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 19 (3) 1386 54-59 پاييز
25 مقايسه وضعيت دندان‌هاي مولر فك بالا در كاربرد Cervical Headgear و دستگاه Pendulum (مطالعة Finite Element) لادن اسلاميان ، الهيار گرامي ، كاظم دالايي مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 26(3) 1387 225-232 پاييز
26 مقايسه تغييرات زاويه مولر سوم منديبل در درمان‌های ارتودنسی با و يا بدون کشيدن پرمولر اول يا دوم سوده طهماسبی ، لادن اسلاميان ، مسعود سيفی ، محمدعباس عبدالصمدی ، شيده اسلامی يامچی مجله دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 31 (1) 1392 15 - 21 بهار
27 بررسي راديوگرافيك عمق فضاهاي هوايي فوقاني در انواع ناهنجاريهاي اسكتال قدامي – خلفي و عمودي لادن اسلاميان، محمد رضا بديعي ، سارا يوسفی نيا ، محمد جواد خرازي فرد مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 26(1) 1393 23 - 28 بهار
28 مقايسه اثر آدامس کتوپروفن و آدامس بنزو کائين در کاهش دردهای ارتودنسی لادن اسلاميان، سارا يوسفی نيا ، نازيلا عاملی مجله جامعه اسلامي دندانپزشكان 26(3) 1393 169 - 157 پاييز

مقالات ارائه شده به زبان انگلیسی در مجلات داخلی

ردیف عنوان نویسندگان عنوان نشریه دوره و شماره سال صفحه ملاحظات
1 Comparison of shear bond strength of no-mix and two paste adhesives on rebonded brackets Eslamian L, Riazdavoody P, Moussavi N, Shahriari VM Beheshti University Dental J 22 1383 17-20 (Special Issue) 2005
2 Assessment of Orthodontic patient’expectations before Orthodontic treatment: Part I Eslamian L , Alavi K , Mehdizadeh S Iranian Journal of Orthodontics Vol: 3 No: 3,4 2008 100-108 Fall , Winter
3 Assessment of Orthodontic patient’expectations before Orthodontic treatment referred to shahid beheshti Orthodontic department and private office , 2006 : Part II Eslamian L , Alavi K , Mehdizadeh S Iranian Journal of Orthodontics Vol: 4 No: 1,2 2009 10-17 SPRING , SUMMER
4 Assessment of IOTN in patients undertreatment in 4 tahran dental schools and 2 private offices , 2004- 2006 Eslamian L , shams N , shams B Iranian Journal of Orthodontics Vol: 4 No: 3,4 2009 80-86 Fall , Winte
5 Assessment of hearing disorders in a cleft palate population Eslamian L , Youssefinia S , Mohseni S Iranian Journal of Orthodontics Vol: 5 No: 3,4 2010 85 - 92
6 Efficacy of Glass Ionomer Cements for Prevention of White Spot Lesions During Orthodontic Banding: A Randomized Clinical Trial Masoud Fallahinejad Ghajari , Ladan Eslamian , Azam Naji Rad , Seyyedeh Pouya Morovati Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences Vol. 12,No. 12 2015 913- 920 December - pubmed

مقالات ارائه شده در مجلات خارجی

ردیف عنوان نویسندگان عنوان نشریه دوره و شماره سال صفحه ملاحظات
1 Tongue to palate contact during speech in subjects with and without a tongue thrust Eslamian L، Leilzpour A P Eur J Orthod 28(5) 2006 475-479 Oct- pubmed
2 A cephalometric study on craniofacial morphology of Iranian children with beta-thalassemia major Amini F, Jafari A , Eslamian L، Sharifzadeh S ORTHODONTICS & CRANIOFACIAL RESEARCH 10(1) 2007 36-44 FEB- pubmed
3 Orthodontic treatment need in 14 – 16 year – old Tehran high school students Safavi SM, Sefidroodi AR , Nouri M, Eslamian L , Kheirieh S , Akbarzadeh AR Aust Orthod J Vol: 25 NO:1 2009 8-11 May
4 Should silane coupling agents be used when bonding brackets to composite restorations? An in vitro study Eslamian L , Ghassemi A , Amini F, Jafari AR , Afrand M Eur J Orthod 31(3) 2009 266-270 Jun- pubmed
5 The lower incisors as a predictor for the size of unerupted canine and premolars in the Iranian eth nicity Emami Meibodi SH , Fatahi Meybodi AR , Rahebi SH, Eslamian L Orthodontic Waves Vol: 68 NO: 3 2009 112-115 September
6 Orthopedic effects of splint high-pull headgear—A cephalometric appraisal Amini F , Jafari AR , Borzabadi Farahani A , Eslamian L Orthodontic Waves Vol: 69 NO: 3 2010 92-101 September
7 Corrigendum to “The lower incisors as a predictor for the size of unerupted canine and premolars in the Iranian ethnicity” Emami Meibodi SH , Fatahi Meybodi S AR , Rahebi SH , Eslamian L Orthodontic Waves Orthodontic Waves 2011 43 March
8 The effects of various surface treatments on the shear bond strengths of stainless steel brackets to artificially-aged composite restorations Eslamian L; Borzabadi-Farahani, A ; Mousavi, N Ghasemi, A Aust Orthod J Vol: 27 NO:1 2011 28-32 May – isi- pubmed
9 A comparative study of shear bond strength between metal and ceramic brackets and artificially aged composite restorations using different surface treatments Eslamian L, Borzabadi-Farahani A, Mosavia N, Ghasemi A Eur J Orthod 34(5) 2012 610 - 617 OCT- pubmed
10 The analgesic effect of benzocaine mucoadhesive patches on orthodontic pain caused by elastomeric separators, a preliminary study. Eslamian L, Borzabadi-Farahani A, Badiee MR, Hassanzadeh-Azhiri A, Lynch E, Mortazavi A Acta Odontol Scand 71(5) 2013 1168- 1173 Sep -pubmed
11 The effect of 810-nm low-level laser therapy on pain caused by orthodontic elastomeric separators. Eslamian L, Borzabadi-Farahani A, Hassanzadeh-Azhiri A, Badiee MR, Fekrazad R Lasers Med Sci 29(2) 2014 559-64 Mar-pubmed
12 Effect of multiple debonding sequences on shear bond strength of new stainless steel brackets Eslamian, Ladan, Borzabadi-Farahani, Ali, Tavakol, Pegah, Tavakol, Ali, Amini, Nazila , Lynch, Edward Journal of Orthodontic Science 4(2) 2015 37 - 41 Apr-Jun
13 The effect of benzocaine and ketoprofen gels on pain during fixed orthodontic appliance treatment: a randomised, double-blind, crossover trial Ladan Eslamian, Ali Borzabadi-Farahani, Hadi Gholami Australian Orthodontic Journal 32(1) 2016 64 - 72 May- ISI
14 Effect of 5% benzocaine gel on relieving pain caused by fixed orthodontic appliance activation. A double‐blind randomized controlled trial Eslamian L , Gholami H , Mortazavi SA , Soheilifar S Orthod Craniofac Res. 19(4) 2016 190- 197 pubmed
15 New technique for midpalatal osteotomy in surgically-assisted rapid palatal expansion H. Behnia,M. Esmaeelinejad ,L. Eslamian,S.R. Motamedian Br J Oral Maxillofac Surg 55(5) 2017 556- 557 ISI
16 The Analgesic Efficacy of 5% Naproxen Gel for Pain Associated with Orthodontic Separator Placement: A Randomized Double-Blind Controlled Trial. Eslamian L, Kianipour A, Mortazavi SAR Anesth Pain Med 7(2) 2017 e42708 ISI
17 An Objective Assessment of Orthognathic Surgery Patients Ladan Eslamian, Ali Borzabadi-Farahani, Badiee MR, Le BT The Journal of craniofacial surgery 30(8) 2017 2479-2482 ISI
18 The effect of naproxen patches on relieving orthodontic pain by evaluation of VAS and il-1β inflammatory factor: A split-mouth study Eslamian L, Torshabi M , Motamedian S.R , Hemmati Y. B , Mortazavi S.A Dental Press Journal of Orthodontics 24(6) 2019 27.e1-27.e7 Scopus
19 Lateral cephalometric measurements of Iranians with surgically repaired unilateral cleft lips and palates Eslamian L, Latifi F , Hejazi M , Aslani F , Rakhshan V International Orthodontics 17(2) 2019 304-311 ISI

مقالات ارائه شده در كنگره‌هاي داخلي

ردیف موضوع ارائه دهندگان عنوان و محل کنگره سال ملاحظات
1 استفاده از پيچ در دستگاه فانكشنال لادن اسلاميان ؛عبد الرحمان شوكت بخش كنگره انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1371 فروردين
2 اجزاي دستگاه متحرك ارتودنسي لادن اسلاميان كنگره سالانه پروتز دنداني- تهران 1373 تیر
3 بررسي رابطه ناهنجاريهاي اكلوژني با بيماريهاي پريودنتال لادن اسلاميان؛سپیده پيروزنيا ؛مجتبی سيدين سی و ششمين كنگره علمي سالانه و سومين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1375 فروردين
4 درمان ارتودنسي بالغين لادن اسلاميان سی و هفتمين كنگره علمي سالانه و چهارمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1376 26 – 29 فروردين
5 بررسي جهت رشد منديبل از روي كليشه هاي ارتوپنتوموگرام و سفالوگرام لترال لادن اسلاميان ، فرشيد عابدي ، مهدي تقي زاده سی و هشتمين كنگره علمي سالانه و پنجمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1377 25- 28 فروردين
6 بررسي رابطه هيپرتروفي لوزه با‌ ناهنجاريهاي دنداني فكي لادن اسلاميان؛ فوزيه رضايي سی و هشتمين كنگره علمي سالانه و پنجمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1377 25 – 28 فروردين
7 درمان مشكلات غيراسكلتال در سنين قبل از بلوغ لادن اسلاميان سی و نهمين كنگره علمي سالانه و ششمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1378 فروردين
8 بررسي تأثير خارج كردن دندانهاي پر مولر بر روي اختلالات مفصل گيجگاهي فكي لادن اسلاميان چهلمين كنگره علمي سالانه و هفتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1379 23 – 26 فروردين
9 بررسي نيازهاي درمانهاي ارتودنسي در دانش‌آموزان 11 ساله بندر انزلي در سال 1378 لادن اسلاميان ؛ محمدرضا جمالپور چهلمين كنگره علمي سالانه و هفتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1379 23 – 26 فروردين
10 حركات زبان در تكلم و رابطه آن با ‏Tongue thrusting لادن اسلاميان ؛ امير پيمان ليلازپور چهل ویکمين كنگره علمي سالانه و هشتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1380 28 – 31 فروردين
11 مقايسه درمان فانكشنال با دستگاه اج‌وايز همراه با ‏Cl II‏ الاستيك در درمان بيماران ‏Cl II لادن اسلاميان چهل ویکمين كنگره علمي سالانه و هشتمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1380 28 – 31 فروردين
12 مقايسة دستگاههاي فانكشنال و هدگير ‏high pull‏ در درمان بيماران ‏cl II Div 1‎‏ با تمايل رشد عمودي لادن اسلاميان چهل ودومين كنگره علمي سالانه و نهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1381 27 – 30 فروردين
13 برسي همبستگي بين طول لب پايين و تمايل دندانهاي قدامي بالا و پايين در بيماران CL II-Div 1,2 لادن اسلاميان ، پرديس پور روستا اولين همايش علمي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران-تهران 1381 27-29 شهريور پوستر
14 Expansion‏ در مقابل خارج نمودن دندانها در درمانهاي ارتودنسي لادن اسلاميان چهل وسومين كنگره علمي سالانه و دهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1382 26 – 29 فروردين
15 بررسي اثر روشهاي متفاوت ‏debonding‏ بر ابعاد براكتهاي ارتودنسي لادن اسلاميان ؛بهنام آلامي ؛ پژمان هادي صادق دومين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيستهاي ايران-مشهد 1382 مرداد
16 درمانهاي ارتودنسي و ‏Relapse لادن اسلاميان چهل وچهارمين كنگره علمي سالانه و یازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1383 25 – 28 فروردين
17 بررسي اثر دستگاه Bionator بر روي گروههاي متفاوت رشد عمودي منديبل لادن اسلاميان ؛بهار شمس سومين كنگره بين‌المللي انجمن ارتودنتيستهاي ايران- اصفهان 1383 27 – 29 آبان
18 حركات تك دنداني و درمانهاي كوتاه مدت ارتودنسي كه توسط دندانپزشك قابل انجام است لادن اسلاميان چهل و پنجمين كنگره علمي سالانه و دوازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران- تهران 1384 21-24 تير
19 دندانهاي مولر سوم در درمان ارتودنسي لادن اسلاميان پنجمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1385 24-26 آبان
20 ارزيابي سفالومتريك بيماران با شكاف كام ولب لادن اسلاميان ، سيد حسين اطيابي ، شيما گل محمدي نهمين كنگره دانشجويان دندانپزشكي سراسر كشور 1386 26 – 28 ارديبهشت پوستر
21 چگونگي طراحي ، ساخت و تنظيم دستگاه متحرك ارتودونتيك براي جلوگيري از حركات ناخواسته دندانها لادن اسلاميان چهل و هفتمين كنگره علمي سالانه و چهاردهمين كنگره بين‌المللي انجمن دندانپزشكي ايران 1386 22-25 خرداد ماه
22 بررسي ميزان نياز به درمان هاي ارتودنسي ر بيماران تحت درمان ارتودنسي لادن اسلاميان ، نسيم شمس ششمين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران- تهران – تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي 1386 10- 12 بهمن
23 ارزيابي ميزان انتظارات از درمان ارتودنسي لادن اسلاميان ، ساناز مهدي زاده ، كاوه علوي ششمين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران- تهران – تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي 1386 10- 12 بهمن
24 مقايسه وضعيت دندانهاي مولر فك بالا در كاربرد Cervical headgear و دستگاه Pendulum (مطالعه finite Element ) لادن اسلاميان ، الهيار گرامي ، كاظم دالايي ششمين همايش بين‌المللي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران- تهران – تالار امام علي دانشگاه شهيد بهشتي 1386 10- 12 بهمن
25 SHOULD SILANE BONDING AGENTS BE USED WHEN BONDING BRACKETS TO COMPOSITE RESTORATIONS? "AN IN VITRO STUDY" L. ESLAMIAN, A. GHASSEMI, M. AFRAND سومين همايش ساليانه شاخه ايراني انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي - تهران 1387 5-6 ديماه
26 The importance of early diagnosis of retruded maxilla in skeletal classIII patients for directing the patient form surgical to nonsurgical ESLAMIAN L , Najiad Z پنجمين كنگره بين المللي انجمن جراحان دهان و فك و صورت ايران 1387 11-13 بهمن
27 Is the bond strength brtween the brackets and composite fillings more in porcelain brackets?(An in Vitro Study) L. ESLAMIAN, Amini N, Ghasemi A, Mousavi N هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
28 The Effect of benzocaine and ketoprofen gels on post fixed orthodontic pain L. ESLAMIAN, Azami N, Gholami H هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
29 Pendulum appliance efficiency in severe crowding with canine impaction probability (A case report) L. ESLAMIAN, Hasanzadeh Azhiri A هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
30 How to upright posterior teeth in an adult patient ? (A case report) L. ESLAMIAN, Amini N هفتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – همدان 1388 30- ارديبهشت 1 - خرداد
31 The effect of repeated bondings on shear bond strength of orthodontic brackets A. Tavakol, P. Tavakol, L. Eslamian چهارمين همايش ساليانه شاخه ايراني انجمن تحقيقات دندانپزشكي تهران 1388 9-10 ديماه
32 اهميت تشخيص ميزان عقب رفتگي فك بالا در درمان زود هنگام Class III اسكلتال براي هدايت بيمار surgical به nonsurgical لادن اسلاميان ، ابوالفضل قرباني ، زهرا ناجي راد پنجاهمين كنگره علمي سالانه انجمن دندانپزشكي ايران ؛ تهران 1389 21 – 24 ارديبهشت ماه
33 Complicated orthodontic treatments لادن اسلاميان هشتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1389 29- 31 ارديبهشت
34 Treatment of CL III malocclusion by face mask لادن اسلاميان هشتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1389 29- 31 ارديبهشت
35 Hearing disorders in cleft palate individuals لادن اسلاميان ، سوده محسني ، اصغر مكارم هشتمین کنگره بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – تهران 1389 29- 31 ارديبهشت
36 DIAGNOSTIC ABILITY OF ANB AND WITS APPRAISAL FOR SKELETAL CLASS II Eslamian L, Nokhbe Za’eem M, Kheirieh P,Najafi B پنجمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1389 9-10 ديماه
37 ارزيابي سفالومتري بيماران مبتلا به شكاف لب و كام يكطرفه ترميمي شده لادن اسلاميان نهمین همايش بين‌الملي انجمن ارتودنتیست های ایران – مشهد – هتل پرديسان 1390 28- 30 ارديبهشت
38 Cephalometric Evaluation of RPE with Facemask Therapy on Maxillary Protraction BADIEE M, NOROZI N, ESLAMIAN L, YOUSEFINIA S ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
39 Maxillary Dental Features in an Iranian Cleft Lip/Palate Population ESLAMIAN L, YOUSSEFINIA S, GHAREBASH E, BADIEE M ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
40 Comparison of the Efficacy of Ketoprofen Variants on Orthodontic Pain MOHAMMADI SHAYAN A, ESLAMIAN L, DEHGHANI F ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
41 How Much is Pendulum Appliance Successful For Upper Molar’s Distalization MOHEBI S, ESLAMIAN L ششمين كنگره ساليانه انجمن جهاني تحقيقات دندانپزشكي ، شاخه ايراني- تهران 1390 8-9 ديماه
42 WHY fixed Orthodontic retainers? ESLAMIAN L , Yoosefinia S ششمين كنگره انجمن دندانپزشكان عمومي ايران – هتل المپيك - تهران 1390 20-23 ديماه
43 The effect of angulation and overlap of impacted canines on treatment success Ladan Eslamian , Sara Yoosefinia , Sahar Saeedi دهمين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي ايران - تهران 1391 3 - آبان
44 A Comparative Study of Shear Bond Strength Between Metal and Ceramic Brackets and Artificially Aged Composite Restorations Using Different surface Treatments - Part1 Ladan Eslamian, Nasim Mousavi, Roya Hamedi يازدهمين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي ايران - شيراز 1392 24- 26 مهر ماه
45 مقایسه ی قدرت باند براکت های ارتودنسی سرامیکی و استنلس استیل بر روی ترمیم های کامپوزیتی با سه روش آماده سازی سطحی ‎ لادن اسلامیان، نسیم موسوی، رویا حامدی يازدهمين كنگره انجمن ارتودنتيست هاي ايران - شيراز 1392 24- 26 مهر ماه
46 درمان و ارجاعات اورژانش ارتودنتیک توسط دندانپزشکان لادن اسلامیان هفتمین کنگره واحد دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی 1396 29 – 31 شهریور
47 چگونه بیمار در حال رشد CL IIIرا باید برای درمان ارتوپدی و ارتودنسی انتخاب کرد؟ لادن اسلامیان کنگره انجمن دندانپزشکی ایران اکسیدا 59 1398 31-28فروردین

مقالات ارائه شده در كنگره‌هاي خارجی

ردیف موضوع ارائه دهندگان عنوان و محل کنگره سال ملاحظات
1 Jackscrew application in combination with Frankel appliance Eslamian L; Showkatbakh A 4th panhellenic orthodontic congress .Athens-Greece 1996 Sep 27-29
2 Relationship of periodontal diseases and occlusal malocclusions Eslamian L; Seyedein SM; Pirouznia S 73th congress of the European orthodontic Society. Valencia- Spain 1997 June 27-29
3 Relationship between hypertrophic tonsils and adenoids and dentoskeietal malocclusions Eslamian L; Rezaie F 74th congress of the European orthodontic Society. Mainz-Germany 1998 June 2-7
4 Lower lip length and inclination in skeletal class II subgects Eslamian L; Pourrousta P 75th congress of the European orthodontic Society. Strasbourg-France 1999 June 23-26
5 Tongue movements in speech and it's relationship with tonjue thrusting Eslamian L; Leilazpour AP 77th congress of the European orthodontic Society. Ghent-Belgium 2001 June 19-23
6 Cephalometric assessment of patient with cleft lip and palate Eslamian L; Atyabi SH 77th congress of the European orthodontic Society. Ghent-Belgium 2001 June 19-23
7 The effect of different debonding methods on orthodontic brackets Eslamian L; Eslami B, Hadi Sadegh P 80th congress of the European orthodontic Society. Arhos-Danmark 2004 June 7-10
8 Effect of serial Extraction alone on Crowding Eslamian L 6th Internationl orthodontic congress . Paris-France 2005 Sep 10-14
9 Correlation between lower anterior crowding and jarabak index Eslamian L; Arabzadeh Kashani M 6th Internationl orthodontic congress . Paris-France 2005 Sep 10-14
10 Bonding of orthodontic brackets to composite resin surfaces Eslamian L; Afrand M; Ghassemi A 6th Internationl orthodontic congress . Paris-France 2005 Sep 10-14
11 Epidemiology of Temporomandibular dysfunction in Dental studets n Eslamian L; Alizadeagha F 82st Congress of EOS,VIENNA AUSTRIA 2006 July 4-8
12 Eeffect of steam versus dry heat sterilization on the wear of ligature cutting pliers Eslamian L, Lotfalin M, Eslami B, 82st Congress of EOS,VIENNA AUSTRIA 2006 July 4-8
13 The effect of premolar Extraction on Temporomandibular joint disorders Eslamian L 83th congress of the European orthodontic Society. Berlin-Germany 2007 20-24 June
14 Assessment of Orthodontic patients expectations Eslamian L, Alavi K , Mehdizadeh S 84st Congress of the European orthodontic Society.EOS,Helsinki , Finland 2009 10- 14 June
15 Would the index of Orthodontic treatment need have permitted treatment in a cohort of patients under Orthodontic care? Eslamian L , shams N , Naji Z , Ravadgar M 84st Congress of the European orthodontic Society.EOS,Helsinki , Finland 2009 10- 14 June
16 Comparison the effect of different surface treatments on shear bond strength of ceramic and metal orthodontic brackets to composite resin restorations Mousavi Z , Eslamian L , Mousavi N , Ghasemi A FDI Annual World Dental Congress SINGAPORE 2009 2-5 SEP شهريور
17 Is the bond strength between the brackets ant composite fillings more in porcelain bracket?(An in vitro study) Eslamian L , Ghasemi A, Moosavi N, Aminian A 7th Internationl orthodontic congress . Sydney-Australia 2010 6-9 February
18 Cephalometric features of repaired unilateral cleft lip and palate patients of hazrat fatemeh hospital and private offices in Tehran ,2008 Eslamian L , Latifi F, Behnaz M, Mirzayi M 7th Internationl orthodontic congress . Sydney-Australia 2010 6-9 February
19 The effects of benzocaine and keptoprofen gels on post fixed orthodontic pain Eslamian L , Ghasemi H, Mortazavi R 7th Internationl orthodontic congress . Sydney-Australia 2010 6-9 February
20 Assessment of hearing disorders in cleft palate patients Eslamian L , Mohseni S 9th European Craniofacial Congress Salzburg, Austria 2011 14-17 September
21 The effects of benzocaine 20 per cent patches on orthodontic pain relif Eslamian L , Ziaedini H , Badiyi M.R , Jafari A 83th Congress EOS Santiago de Compostela- SPAIN 2012 18 – 23 JUNE
22 Maxillary incisor size and number in an Iranian cleft lip and palate population Eslamian L , Gharebash E , Mohammadi Shayan A , Karamedin S , Borzoabadi Farahani A 83th Congress EOS Santiago de Compostela- SPAIN 2012 18 – 23 JUNE

پايان‌نامه‌هاي تحقيقاتي تخصصی

ردیف استاد راهنما استاد مشاور عنوان نویسنده سال تحصیلی شماره پایان نامه
1 عبدالرحمان شوكت بخش - استفاده از Jack - Screw در دستگاه فانكشنال براي تصحيح رابطه قدامي خلفي در مال اكلوژن Cl II. d.1 اسكلتال لادن اسلاميان ۷۰-۱۳۶۹ ‏۸
2 لادن اسلاميان - بررسي توزيع تنش در جداسازي انواع اتصال براكت هاي استنلس استيل به پرسلن هاي دنداني بر روي مدل رايانه اي آزاده جهاني راييني ۷۸-۱۳۷۷ ۲/۲۰۵
3 پرويز رياض داوودي لادن اسلاميان بررسي اثر سه نوع حركت مختلف ارتودنتيك بر توزيع تنش اطراف ريشه دندان سانترال بالا با استفاده از روشFinite Element مهستي طبيب ۷۸-۱۳۷۷ ۲۱۰
4 مسعود ورشوساز لادن اسلاميان بررسي راديوگرافيك عمق فضاهاي هوايي فوقاني در افراد داراي مال اكلوژن اسكلتال"RADIOGRAPHIC STUDY OF UPPER AIRWAY SPACES IN PATIENTS WITH SKELETAL MALOCCLUSIONS CL.I,II,III " = CL.I,II,III نازنين بصيري ۷۸-۱۳۷۷ ۲۱۷
5 لادن اسلاميان بهنام اسلامي بررسي اثر روشهاي مختلف جداسازي Debonding بر ابعاد براكتهاي ارتودنسي پژمان هادي صادق ۸۱-۱۳۸۰ ۲۷۹
6 پرويز رياض داوودي لادن اسلاميان مقايسه قدرت باند برشي كامپوزيت هاي No-Mix و Paste to Paste بر روي براكتهاي rebond شده ورهرام مهربان شهرياري ‏۸۳-۱۳۸۲ ‏۳۵۷
7 لادن اسلاميان ،الهيار گرامي - مقايسه وضعيت دندانهاي مولر اول و دوم فك بالا در كاربرد cervical hbadgear و دستگاه pendulum مطالعه finite element كاظم دالايي ۸۵-۱۳۸۴ ‏۴۰۱
8 لادن اسلاميان رضا فکر آزاد بررسی اثر لیزر کم توان در کاهش دردهای ناشی از حرکات ارتودنسی آیدین حسن زاده آژیری 13887-88 516
9 لادن اسلاميان سید علیرضا مرتضوی بررسی اثرpatchحاوی بنزوکایین20% در کاهش دردهای نا شی از درمان ارتودنسی حسنیه ضیاالدینی 1389 - 90 577
10 مسعود فلاحي‌نژاد قاجاري لادن اسلاميان مقایسه بروز وایت اسپات زیر بندهای ارتودنسی پس از کاربرد دو نوع سيمان گلاس آینومر اعظم ناجی راد 1390 - 91 631
11 لادن اسلاميان سید علیرضا مرتضوی مقایسه اثر آدامس کتوپروفن و آدامس بنزوکایین در کاهش دردهای ارتودنسی سارا يوسفي نيا 1391 - 92 660
12 لادن اسلاميان علیرضا مرتضوی بررسی اثربخشی خمیردندان حاوی بنزوکایین در کاهش دردهای متعاقب درمان ارتودنسی ثابت سپیده سهیلی فر 1393 - 94 723
13 لادن اسلاميان مریم ترشابی , سیدعلیرضا مرتضوی مقایسه‌ی اثربخشی پچ ناپروکسن در کاهش دردهای متعاقب درمان ارتودنسی ثابت با ارزیابی VAS و فاکتور التهابی IL-1β یاسمین بابایی همتی 1395 - 96 775

پايان نامه هاي تحقيقاتي عمومی

ردیف استاد راهنما استاد مشاور عنوان نویسنده سال تحصیلی شماره پایان نامه
1 حميد طاهري - مكيدن انگشت و عوارض ناشي از آن لادن اسلاميان ۱۳۶۲ 1
2 ‏لادن اسلاميان - مروري بر درمان مال اكلوژن هاي Class II,Div 1 اسكلتال توسط دستگاههاي فانكشنال ‏نادر ابريشم كار ۷۱-۱۳۷۰ ‏۸۲۵
3 لادن اسلاميان ؛ رضا فراهاني ماستری - بررسي نوع اكلوژن و شكل قوس فكي در تيپ‌هاي مختلف صورت در دختران و پسران 17-15 ساله شهر كرمان مژده مهدوي اناري ۷۲-۱۳۷۱ ۶۲
4 لادن اسلاميان - اتيولوژي و درمانDeep Bite بهمن مهاجري ۷۲-۱۳۷۱ ۸۱۱
5 لادن اسلاميان - ‏ Management in Mixed Dentition Space ‏بهزاد بزرگي ‏۷۲-۱۳۷۱ ۸۵۲
6 لادن اسلاميان - ‏بررسي ميزان شيوع بلع نادرست و عوارض ناشي از آن در دانش آموزان ۱۲-۱۰ ساله مدارس تهران غلامحسين بهزادي ‏۷۲-۱۳۷۱ ۸۶۳
7 لادن اسلاميان - ‏سريال اكستركشنserial Extraction = سعيد براتي بروجني ۷۲-۱۳۷۱ ۹۰۶
8 لادن اسلاميان - بررسي عرض مزيوديستال دندانهاي نيش ،آسياي كوچك اول و دوم دايمي از روي اندازه دندانهاي ثناياي دايمي پايين معصومه سليمي ۷۲-۱۳۷۱ ۹۴۹
9 لادن اسلاميان - بررسي عرض مزيوديستال دندانهاي نيش ،آسياي كوچك اول و دوم دايمي از روي اندازه دندانهاي ثناياي دايمي پايين نهال سعادت نهال سعادت ۹۵۸
10 لادن اسلاميان - ‏بررسي و خلاصه پايان نامه هاي بخش هاي ارتدنسي و اطفال دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شهيد بهشتي سوزان فرايي ۷۳-۱۳۷۲ ۱۰۱۰
11 لادن اسلاميان - بررسي ميزان شيوع ناهنجاريهاي دنداني فكي در دانش آموزان ۱۵-۱۳ ساله تهراني آزاده صادقي ۷۳-۱۳۷۲ ۱۰۳۹
12 لادن اسلاميان - رابطه مفصل گيجگاهي فكي با ناهنجاريهاي دنداني شراره خواجه ييان ۷۳-۱۳۷۲ ۱۰۴۶
13 لادن اسلاميان - ‏تشخيص و درمان بيماران مبتلا به شكاف كام آشيم نجومي ۷۳-۱۳۷۲ ۱۰۵۳
14 لادن اسلاميان ‏مجتبي سيدين ‏بررسي رابطه ناهنجاريهاي اكلوژني با بيماريهاي پريودنتال سپيده پيروزنيا ۷۴-۱۳۷۳ ۱۱۷۷
15 لادن اسلاميان - ‏بررسي اثر عضلات و استفاده از آن در دستگاههاي فانكشنال نازنين علي بلندي ۷۴-۱۳۷۳ ۱۲۴۴
16 لادن اسلاميان - ‏بررسي ميزان شيوع Open Bite قدامي بر اساس عوامل ايجاد كننده آن در افراد ۲۵-۱۲ ساله در سال تحصيلي ۷۴-۱۳۷۳ ‏پرستو فروغي ۷۴-۱۳۷۳ ۱۲۷۳
17 لادن اسلاميان - مكيدن انگشت و بررسي مقايسه اي روشهاي درماني آن مرتضي ميرزايي ۷۵-۱۳۷۴ ۱۳۵۷
18 لادن اسلاميان - ‏درمان مال اكلوژنهاي مختلف توسط دستگاههاي فانكشنال محمد علي حسيني خليلي ۷۵-۱۳۷۴ ۱۴۰۷
19 لادن اسلاميان - ‏خارج كردن دندانهاي دايمي در درمانهاي ارتودنسي مهدي باغي ۷۵-۱۳۷۴ ۱۴۰۹
20 لادن اسلاميان - بررسي ارتباط اختلالات مفصل گيجگاهي - فكي با مال اكلوژن و درمانهاي ارتودنسي مرجان آبادي ۷۵-۱۳۷۴ ۱۴۱۳
21 لادن اسلاميان - بررسي شيوع ناهنجاريهاي دنداني - فكي در دانش آموزان ۱۵-۱۳ ساله مدارس شهرستان ايلام در سال ۱۳۷۴ صادق يعقوبي ۷۵-۱۳۷۴ ۱۴۳۰
22 لادن اسلاميان - ‏بررسي شيوع ناهنجاريهاي فكي - دنداني دانش آموزان ۱۵-۱۲ ساله شهرستان ساوه در سال تحصيلي ۷۵-۱۳۷۴ عليرضا صرصر ۷۶-۱۳۷۵ ۱۴۸۲
23 لادن اسلاميان - مباني ارتودنسي براي دندانپزشكان عمومي ترجمه فصول ۲۰-۱۱ از كتاب يادداشتهاي ارتودنسي والترز امير صابري ۷۶-۱۳۷۵ ۱۵۴۳
24 لادن اسلاميان - مباني ارتودنسي براي دندانپزشكان عمومي ترجمه فصول ۱۰-۱ از كتاب ياداشتهاي ارتودنسي والترز ايرج صادقي ۷۶-۱۳۷۵ ۱۵۵۵
25 لادن اسلاميان - ‏بررسي اپيدميولوژيك ناهنجاريهاي فكي - دنداني در دانش آموزان ۱۵-۱۳ ساله ايرانشهر،سال ۷۵td> فرحناز دادگر ۷۶-۱۳۷۵ ۱۵۷۹
26 لادن اسلاميان - ‏بررسي رابطه هيپرتروفي لوزه با ناهنجاريهاي فكي دنداني فوزيه رضايي ۷۶-۱۳۷۵ ۱۶۰۸
27 لادن اسلاميان - ‏درمانهاي ارتودنتيك و دستگاههاي متحرك مهدي تقي زاده هراتبر ۷۷-۱۳۷۶ ۱۶۷۵
28 لادن اسلاميان - ‏ارزيابي جهت رشد منديبل از روي OPG در مقايسه با سفالوگرام لترال فرشيد عابدي ۷۷-۱۳۷۶ ۱۶۷۶
29 لادن اسلاميان - ‏بررسي همبستگي بين طول لب پايين با تمايل دندانهاي قدامي بالا و پايين در بيمارانCL II DIV 1,2 پرديس پور روستا ۷۷-۱۳۷۶ ۱۷۵۳
30 لادن اسلاميان - بررسي همبستگي بين Crowding دندانهاي قدامي فك پايين و ايندكسJarabak مريم عرب زاده كاشاني ۷۸-۱۳۷۷ ۱۸۳۳
31 لادن اسلاميان - بررسي شيوع اختلالات مفصل گيجگاهي - فكي در دانشجويان دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال ۱۳۷۷ فاطمه عليزاده آقا ۷۸-۱۳۷۷ ۱۸۳۶
32 لادن اسلاميان - بررسي نيازهاي درماني ارتودنسي در دانش آموزان ۱۱ ساله شهرستان بندر انزلي در سال ۱۳۷۷ محمدرضا جمالپور ۷۸-۱۳۷۷ ۱۸۷۸
33 لادن اسلاميان - ‏بررسي حركات زبان در تكلم و رابطه آن باTongue Thrusting ‏ امير پيمان ليلازپور ۷۹-۱۳۷۸ ۱۹۵۵
34 لادن اسلاميان - بررسي شاخصهاي سفالومتريك لترال افراد مبتلا به شكاف كام و لب در بيمارستان حضرت فاطمه س و مطب خصوصي سال ۱۳۷۸ حسين اطيابي ۷۹-۱۳۷۸ ۱۹۷۲
35 منصور ميمندي لادن اسلاميان ‏مقايسه تاثير دهانشويه هاي ايرشا و ليسترين بر روي ميزان پلاك ميكروبي و ژنژويت در بيماران تحت درمان ارتودنسي ثابت پريسا رشنو ۸۰-۱۳۷۹ ۲۰۵۳
36 لادن اسلاميان - بررسي انطباق زاويه Yaxis در نژاد ايراني در گروه سني ۱۵ سال به بالا با استاندارد بين المللي ارايه شده درمراجعين به مركز درماني خصوصي در بين سالهاي ۱۳۷۸-۱۳۷۴ روزبه وثوقي ۱۳۸۰-۱۳۷۹ ۲۰۶۴
37 لادن اسلاميان - ‏بررسي انطباق زاويه Yaxis در نژاد ايراني در گروه سني ۱۵-۹ سال با استاندارد بين المللي ارايه شده درمراجعين به مركز درماني خصوصي در بين سالهاي ۷۸-۱۳۷۴ امير احسان صداقت ۸۰-۱۳۷۹ ۲۰۶۵
38 ‏مجتبي سيدين لادن اسلاميان اثر دستگاههاي ثابت ارتودنسي بر روي سلامت لثه پگاه برونوش ۸۲-۱۳۸۱ ۲۱۶۳
39 لادن اسلاميان - بررسي اثر Serial extraction به تنهايي بر رويCrowding الهه طهماسبي ۸۱-۱۳۸۰ ۲۱۷۷
40 لادن اسلاميان - بررسي شيوع اختلالات اندازه دندانها طبق آناليز Bolton در بيماران ارتودنسي مراجعه كننده به مركز درماني خصوصي در سالهاي ۸۰-۱۳۷۴ حنانه قديريان ۸۲-۱۳۸۱ ۲۲۷۰
41 لادن اسلاميان - ‏بررسي اثرات دستگاه Bionator بر روي رشد منديبل در گروههاي متفاوت رشد عمودي صورت ‏بهار شمس ۸۲-۱۳۸۱ ‏۲۳۵۱
42 لادن اسلاميان - ‏بررسي همبستگي تحليل لثه و حركات لبيالي دندانهاي اينسايزور پايين ارژنگ وحيدنيا ۸۱-۱۳۸۰ ۲۳۸۲
43 لادن اسلاميان امير قاسمي بررسي اثر سايلن بر قدرت باند براكتهاي ارتودنسي بر روي ترميمهاي كامپوزيتي مونا افرند ۸۳-۱۳۸۲ ۲۴۳۸
44 لادن اسلاميان - بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي در دانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۱۲ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲ اسماعيل لشكرزهي ۸۳-۱۳۸۲ ۲۴۷۹
45 لادن اسلاميان - بررسي نياز به درمان هاي ارتودنسي دردانش آموزان ۱۶-۱۴ ساله منطقه ۴ آموزش و پرورش تهران در سال ۱۳۸۲ محمود شهرياري ۸۳-۱۳۸۲ ۲۴۸۰
46 لادن اسلاميان بهنام اسلامي ‏بررسي اثر استريليزاسيون مرطوب و خشك بر سايش ليگاچر كاترهاي ارتودنسي مرضيه لطفعلي يان ‏۸۴-۱۳۸۳ ۲۴۹۵
47 لادن اسلاميان - بررسي رابطه Extraction پرمولر اول با تغيير زاويه دندان مولر سوم در درمانهاي ارتودنسي مرضيه ابراهيمي ۸۴-۱۳۸۳ ۲۵۰۵
48 لادن اسلاميان كاوه علوي ارزيابي ميزان انتظارات از درمان ارتودنسي (قبل از درمان) و عوامل مرتبط با آن در مراجعين به بخش ارتودنسي دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال 1385 ساناز مهدي زاده 1385-86 2663
49 لادن اسلاميان - بررسي شاخص هاي سفالومتريك لترال بيماران مبتلا به شكاف كام و لب يك طرفه ترميم شده بيمارستان حضرت فاطمه(س) و چند مطب خصوصي تهران در سال 1386 فاطمه لطيفي 1385-86 2699
50 لادن اسلاميان - ميزان نياز به درمانهاي ارتودنسي در بيماران تحت درمان در دانشكده هاي دندانپزشكي شهر تهران و مطب تخصصي در سال هاي 1385-1383 نسيم شمس 1385-86 2634
51 لادن اسلاميان - ارزيابي اثر باندينگ متوالي بر Shear bond strength براكت هاي ارتودنسي پگاه توكل 1385-86 2719
52 لادن اسلاميان - مروري بر ميزان توافق نرم افزاري سفالومتري با روش دستي در پيش بيني جراحي هاي advancement منديبل زينب خادمي 1386-87 2775
53 لادن اسلاميان اصغر مكارم بررسي ميزان اختلالات شنوايي افراد مبتلا به شكاف كام در بيماران مراجعه كننده به دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي تهران و كلينيك تخصصي نيمه شعبان كرمان طي سال‌هاي 1386 تا 1378 سوده محسني 1387-88 2814
54 لادن اسلاميان - بررسی قدرت تشخیصی ANB angle و Wits appraisal در ناهنجاری‌های اسکلتال Cl II دارای فک پایین deficient مهديه نخبه زعيم 1388-89 2887
55 لادن اسلاميان - بررسی سفالومتریک اثر Rapid Palatal Expansion به همراه Facemask بر میزان Protraction ماگزیلا نيلوفر نوروز زاده 1389 -90 2931
56 لادن اسلاميان شراره کرام‌الدین بررسی اندازه و تعداد دندان‌های ثنایای دائمی فک بالا در بیماران مبتلا به شکاف لب و کام مراجعه کننده به چند مرکز درمانی در تهران در سال 90-1389 الناز قره باش 1389 -90 3028
57 لادن اسلاميان سید علیرضا مرتضوی ، مشاور آمار : سيامك صبور ‏ مقایسه اثر آدامس کتوپروفن و ژل کتوپروفن در کاهش دردهای پس از هر بار مراجعه جهت درمان ارتودنسی ثابت فاطمه دهقانی 1389 - 90 2953
58 لادن اسلاميان - بررسی تأثیر angulation، overlap و محل نهفتگی دندان کانین ماگزیلا بر روی موفقیت درمان سحر سعيدي 1390 - 91 3034
59 عبدالرحمن شوكت بخش لادن اسلاميان مقایسه اثر درمانی دستگاه های فانکشنال فرانکل-2 و R برای درمان بیماران Class II Division 1 اسکلتال شروین هاشم زاده 1391 - 92 3122
60 لادن اسلاميان سید علی رضا مرتضوی مقایسه اثر دو patch کتوپروفن و بنزوکائین در کاهش درد ارتودنتیک حمیده مطهری فر 92 - 93 3159
61 لادن اسلاميان - مقایسه میزان حرکت مولر اول دائمی ماگزیلا با دو دستگاه pendulum و modified pendulum لیلا سادات ناجی 92 - 93 3237
62 لادن اسلاميان - بررسی ارتباط نهفتگی کانین ماگزیلا با آنومالی های دندان لترال ماگزیلا و میزان کراودینگ دندانی کیمیا روحانی 1393 - 94 3251
63 لادن اسلاميان حوري ميرمحمدصادقي ، سيامك صبور بررسي ميزان تأثير خارج كردن دندان پرمولر در ارتفاع صورتي بيماران ارتدنسي (بين الملل) محمد مهدي ظفرمند 1393 -94 310143
64 لادن اسلاميان سید علیرضا مرتضوی بررسی اثر ژل ناپروکسن در کاهش دردهای ارتودنسی ثابت آزاده کیانی پور 1393 -94 3290
65 لادن اسلاميان سید علیرضا مرتضوی بررسی اثر ژل ناپروکسن در کاهش دردهای ارتودنسی ثابت نازیلا اکبریان راد 1393 -94 3291
66 لادن اسلاميان محمدرضا بدیعی بررسی استحکام باند برشی و خصوصیات آنتی باکتریال کامپوزیت ارتودنسی حاوی نانو ذرات نقره شاهده کریمی 1395 - 96 310215
67 مجيد صداقت منفرد لادن اسلامیان , مهشید نامداری بررسی تغییرات پلن اکلوزال در بیماران بی دندان دانشکده ی دندانپزشکی شهید بهشتی تهران در سال تحصیلی 95-1394 حسین اسدی گندمانی 1395 - 96 3416
68 لادن اسلاميان مهشید نامداری بررسی اثر دستگاه پندولوم بر تمایل محوری دندان های اینسایزور بالا و متغیرهای عمودی رشد فکین سمانه پورفلاح 1396- 97 3513
69 لادن اسلاميان فرزاد کبارفرد , فاطمه مشهدی عباس , محمدرضا بدیعی ساخت و استفاده ترکیبی از داربست قابل تزریق استخوانی مبتنی بر پلی الکترولیت کمپلکس نانو ذرات ژنیپین کراس لینک کایتوزان و هیالورونیک اسید و درمان مبتنی بر لیزر کم توان برای بازسازی استخوان پس از گسترش سریع فک بالا در نمونه رت مسعود محبّی راد 1397 - 98 3616
70 لادن اسلاميان محمد اثنی عشری - محمد رضا بدیعی بررسی اثر تزریق سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان، پلاسمای غنی از پلاکت و تابش لیزر کم‌توان بر ترميم استخوان متعاقب گسترش سريع كام حسین محمد رحیمی 1397 - 98 --------

طرح هاي تحقيقاتي

ردیف مجریان اصلی طرح همکاران طرح عنوان طرح سال شروع سال خاتمه سازمان اعتبار دهنده مکان اجراء
1 لادن اسلامیان معصومه سليمي ،نهال سعادت بررسي عرضي مزيوديستال دندانهاي نيش، آسياي كوچك اول و دوم دائمي از روي اندازه دندانهاي ثناياي دائمي پائين 1371 1372 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
2 لادن اسلامیان آزاده جهاني راييني بررسي توزيع تنش در جداسازي اتصالات براكتهاي استنلس استيل بر پرسلن‌هاي دنداني بر روي مدل رايانه‌اي 1372 1373 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
3 لادن اسلامیان امير پيمان ليلازپور بررسي اثر ‏Tongue thrusting ‎‏ بر وارياسيون حركت زبان در تكلم 1379 1380 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
4 لادن اسلامیان بهنام اسلامي ؛ پژمان هادي صادق مقايسه اثر 3 روش ديباندينگ بر ابعاد براكتهاي ارتودنسي 1381 1382 مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
5 لادن اسلامیان مونا افرند بررسي قدرت باند براكتهاي ارتودنسي بر روي ترميمهاي كامپوزيتي 1382 1383 مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
6 لادن اسلامیان امیر قاسمي بررسي اثر سايلن بر قدرت باند براكتهاي ارتودنسي برروي ترميمهاي كامپوزيتي 1382 1383 مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
7 لادن اسلامیان مرضيه لطفعليان بررسي اثر استريليزاسيون مرطوب و خشك بر سايش ليگاچر كاترهاي ارتودنتيك 1383 1384 مركز تحقيقات علوم دندانپزشكي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
8 لادن اسلامیان امير قاسمي، نسيم موسوي مقايسه قدرت باند براكت‌هاي ارتودنسي stainless steel و سراميكي بر روي ترميم‌هاي كامپوزيتي با روشهاي متفاوت آماده‌سازي سطح كامپوزيت 1384 1385 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
9 لادن اسلامیان سارا يوسفي نيا يك مطالعه آزمايشگاهي مقایسه اثر آدامس کتوپروفن و آدامس بنزوکایین در کاهش دردهای ارتودنسی 1391 1392 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
10 مسعود فلاحی نژاد لادن اسلامیان، اعظم ناجی راد مقایسه بروز وایت اسپات زیر بند های ارتودنسی پس از کاربرد دو نوع سمان گلاس آینومر 1391 1392 مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
11 لادن اسلامیان سید علیرضا مرتضوی، سپیده سهیلی فر بررسی اثربخشی خمیردندان حاوی بنزوکایین در کاهش درد متعاقب درمان ارتودنسی ثابت 1393 1394 مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
12 لادن اسلامیان مریم ترشابی , سیدعلیرضا مرتضوی، یاسمن بابایی همتی مقایسه‌ی اثربخشی پچ ناپروکسن در کاهش دردهای متعاقب درمان ارتودنسی ثابت با ارزیابی VAS و فاکتور التهابی IL-1β 1395 1396 مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
13 لادن اسلامیان فرزاد کبارفرد , فاطمه مشهدی عباس , محمدرضا بدیعی، مسهود محبی راد ساخت و استفاده ترکیبی از داربست قابل تزریق استخوانی مبتنی بر پلی الکترولیت کمپلکس نانو ذرات ژنیپین کراس لینک کایتوزان و هیالورونیک اسید و درمان مبتنی بر لیزر کم توان برای بازسازی استخوان پس از گسترش سریع فک بالا در نمونه رت 1396 1398 معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی
14 لادن اسلامیان محمد اثنی عشری، محمد رضا بدیعی، حسین محمدرحیمی بررسی اثر تزریق سلولهاي بنيادي مزانشيمي مشتق از مغز استخوان، پلاسمای غنی از پلاکت و تابش لیزر کم‌توان بر ترميم استخوان متعاقب گسترش سريع كام 1396 1398 مرکز تحقیقات علوم دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتی

تأليفات

ردیف عنوان کتاب نویسندگان انتشارات سال نشر ملاحظات
1 حركات دنداني با دستگاههاي متحرك ارتودنسي لادن اسلاميان , همكاران اصلي: دكتر مهدي باغي باورداران 1378 بهار
2 راهنمای کلینیکی ارتودنسی لینگوال اینکاگنیتو دکتر داریوش کبیری نسب ،تحت نظارت دکتر لادن اسلامیان کارور 1389 بهار
3 راهنماي ساختن اجزاي دستگاه هاي متحرك و ثابت ارتودنسي لادن اسلاميان ، دکتر مولود رضواني كارور 1390 پاييز
4 درمان ارتودنسی جراحی چگونه به زیبایی صورت کمک می کند لادن اسلاميان، دکتر مصطفی صادقی، دکتر فرناز یونسیان رویان پژوه 1392
5 طراحی لبخند دکتر احمد رضا حسینی تحت نظارت دکتر لادن اسلامیان رویان پژوه 1399 بهار

کسب مقام دردانشکده، دانشگاه و جشنواره‌ها

ردیف مجریان طرح عنوان طرح سال عنوان جشنواره ملاحظات
1 لادن اسلاميان اثرروش های مختلف ديباندينگ بر ابعاد براكت هاي ارتودنسي 1382 جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي "طرح برتر"
2 لادن اسلاميان استاد نمونه 1384 دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 12 اردیبهشت
3 لادن اسلاميان پژوهشگر پر تلاش 1385 هفتمين جشنواره پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 25آذر
4 لادن اسلاميان استاد نمونه 1385 دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتي 12 اردیبهشت
5 لادن اسلاميان دندانپزشك نمونه 1388 نخستين گردهمايي بانوان دندانپزشك ايران 9 تا10 مهرماه
6 لادن اسلاميان ، پگاه توكل ارزيابي اثر باندينگ متوالي بر Shear bond strength براكت هاي ارتودنسي 1388 دهمین جشنواره علمي پژوهشي دندانپزشكي شهيد دكتر احمد هدايت پايان نامه عمومي
7 لادن اسلاميان استاد نمونه 1390 ششمين جشنواره آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 14 ارديبهشت ماه
8 لادن اسلاميان استاد نمونه 1396 دانشکده دندانپزشکی شهيد بهشتي 12 اردیبهشت
9 لادن اسلاميان دندانپزشك نمونه 1397 جشن بزرگ‌داشت روز دندان‌پزشکی سال ۹۷ در تهران با همکاری سازمان نظام پزشکی و انجمن دندان‌پزشکی ایران ۲۵ فروردین

ابداعات و اختراعات ثبت شده

ردیف مجری عنوان اختراع سال محل ثبت اختراع ملاحظات
1 رحمان شوکتبخش ،لادن اسلامیان استفاده از پیچ در دستگاه فانكشنالR براي درمان عقب ماندگی رشد فک پایین در کودکان 1390 اداره کل مالکیت صنعتی، اداره ثبت اختراعات ایران 72664 12/9/1390

ساير موارد(عضويت در انجمن هاي علمي و شوراهاي پژوهشي )

ردیف نام عضو عنوان انجمن ها و شوراها مدت و سال ملاحظات
1 لادن اسلاميان عضو كميته پژوهشي دانشكده 75-1385
2 لادن اسلاميان عضو هيأت تحريريه مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي 1378 تاکنون
3 لادن اسلاميان عضو هيات مديره انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران 1380 تا1387
4 لادن اسلاميان عضو كميته علمي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران 1380 تاکنون
5 لادن اسلاميان سر دبیر مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي 1383 تا1390
6 لادن اسلاميان عضو كميسيون ارزيابي علمي پژوهشي نشريات پزشكي ١٣٨٥-١٣٨٢
7 لادن اسلاميان عضو كميته علمي انجمن دندانپزشكي ايران 1384 تا1390
8 لادن اسلاميان عضو هيأت تحريريه مجله جامعه اسلامی دندانپزشکان 1387 تاکنون
9 لادن اسلاميان رئیس هيات مديره انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران 1396 تاکنون
10 لادن اسلاميان عضو كميته علمي جامعه دندانپزشكي ايران 1398تاکنون
11 لادن اسلاميان ریاست کنگره علمي انجمن ارتودنتيست‌هاي ايران آبان 1398